COOKERY

德麥食譜

幸福西洋棋

chess
 • 材料重量g
 • 青蘋果慕斯
 • 1.樂比冷凍青蘋果果泥(A)97
 • 2.義大利蛋白霜粉97
 • 3.樂比冷凍青蘋果果泥(B)750
 • 4.卡地亞動物性鮮奶油412
 • 5.吉利丁塊130
 • 6.維尼青蘋果利口酒22
 • 7.荷麥蘋果丁1000
 • 8.合計2508
 • 焦糖香堤
 • 1.大日本明治製糖上白糖500
 • 2.卡地亞動物性鮮奶油900
 • 3.飛雪金磚奶油60
 • 4.香草棒1支
 • 5.合計1460
 • 香草蛋糕體
 • 1.全蛋1500
 • 2.超柔蛋糕粉1050
 • 3.快速7560
 • 4.水225
 • 5.沙拉油375
 • 6.香草精5
 • 7.合計3215
 • 合計11859

製作方法

相關商品

相關食譜

回上一頁