COOKERY

德麥食譜

沈穩公事包

Briefcase
 • 材料重量g
 • 杏仁蛋糕體
 • 1.杏仁粉162
 • 2.瑪卡龍專用糖粉157
 • 3.全蛋244
 • 4.蛋白 1 6 0
 • 5.義大利蛋白霜4
 • 6.大日本明治製糖上白糖26
 • 7.特寶笠果子專用粉52
 • 8.合計805
 • 巧克力酥片
 • 1.飛雪金磚奶油250
 • 2.紅糖250
 • 3.杏仁粉250
 • 4.鹽5
 • 5.特寶笠果子專用粉212
 • 6.101可可粉38
 • 7.嘉麗寶60.1% 巧克力150
 • 8.合計1155
 • 咖啡布蕾
 • 1.卡地亞動物性鮮奶油750
 • 2.牛奶500
 • 3.維亞綜合咖啡150
 • 4.蛋黃250
 • 5.大日本明治製糖上白糖140
 • 6.吉利丁塊.75
 • 7.合計 1 8 6 5
 • 巧克力咖啡慕斯
 • 1.嘉麗寶60.1% 巧克力850
 • 2.蛋黃240
 • 3.全蛋100
 • 4.大日本明治製糖上白糖152
 • 5.水120
 • 6.咖啡香精56
 • 7.冰鑽咖啡酒20
 • 8.卡地亞動物性鮮奶油1100
 • 9.合計2638
 • 合計8867.75

製作方法

相關商品

相關食譜

回上一頁