COOKERY

德麥食譜

法式黑糖大理石布蕾

Okinawa Brown Sugar Toast
 • 材料重量g
 • 1.拿破崙法國粉1500
 • 2.大日本明治上白糖80
 • 3.食鹽30
 • 4.德紐無鹽奶油120
 • 5.伯爵棕色乾酵母28
 • 6.凍固改良劑10
 • 7.烘焙專用鮮奶油400
 • 8.冰水700
 • 9.皇家麥芽精5
 • 布蕾餡
 • 1.卡地亞動物鮮奶油250
 • 2.鮮奶150
 • 3.焦糖布蕾粉45
 • 合計3318

製作方法

相關商品

相關食譜

回上一頁