COOKERY

德麥食譜

瑞士捲

Swiss Roll
 • 材料重量g
 • 1.蛋白950
 • 2.TM2000保濕纖維105
 • 3.塔塔粉8
 • 5.大日本明治上白糖600
 • 6.蛋黃530
 • 7.糖漿130
 • 8.沙拉油480
 • 9.桔子水410
 • 10.B胡蘿蔔素10
 • 11.鑽石低筋麵粉600
 • 12.百鑽無鋁泡打粉20
 • 13.蛋黃粉21
 • 14.海藻膠16
 • 1.虹冠植物性鮮奶油600g
 • 2.卡地亞動物鮮奶油400g
 • 3.鑽石烘焙鮮奶油200g
 • 一條鮮奶油重125g
 • 合計5205

製作方法

相關商品

相關食譜

回上一頁