COOKERY

德麥食譜

夏威夷莓果

Hawaii Cranberry
 • 材料重量g
 • 中種:
 • 1.鷹牌高筋麵粉300
 • 2.葡萄種液150
 • 3.法國老麵150
 • 4.水80
 • 合計680
 • 本種
 • 1.鷹牌高筋麵粉300
 • 2.陽光軟歐包粉400
 • 3.大日本明治上白糖120
 • 4.食鹽 12
 • 5.伯爵棕色酵母 10
 • 6.皇家麥芽精5
 • 7.鑽石烘焙鮮奶油100
 • 8.水250
 • 9.翡冷翠橄欖油60
 • 10.荷麥蔓越莓乾300
 • 11.荷麥夏威夷豆100
 • 合計2337
 • 合計5354

製作方法

 1. 1.攪拌時間: L2 H1
 2. 2.麵糰溫度: 24℃
 3. 3.基本發酵: 12h
 4. 本種
 5. 1.攪拌時間: L2 H1↓L1
 6. 2.麵糰溫度: 27℃
 7. 3.基本發酵: 1h翻面30分
 8. 4.分割重量: 餡100g 皮30g
 9. 5.中間發酵: 25分
 10. 6.最後發酵: 50分
 11. 7.烤焙溫度: 210/160℃
 12. 8.烤焙時間: 20分

相關商品

相關食譜

回上一頁